Mgmt. and Human Resources

Mr. Binay Thakur

        Mr. Arbind Shrestha

Mrs. Pragati Khadka

Mr. Washim Hussain

Mr. Adhijit Biswas

Mrs. Namita Shakya

Mr. Neha Agrawal

Mr. Ram Prasad Soni

Mr. Basu Karn

Mr. Hira Lal Raut

 Marketing Management

Prof. Dr. Deepak Shakya

        Mr. Narendra Khwakhali

Miss. Ritu Khetan

Mr. Dilip Gupta

Financial Management

Mr. Sanjay Shrestha

Mr. Deepak Singh

Mr. Ashok Sarraf

Mr. Sarfaroj Hussian

Accountancy

Mr. Binay Shrestha

Mr. Maheshwar Hada

Mr. Jitendra Verma

Mr.  Arjun Kurmi

Mr.  Binod Raut

Mr. Santosh Karn

Economics

Mr. Yugal kishore Prasad (Reader)

Mr. Satyendra Singh

Mr. Santosh Sah

Mr. Deepak Pd. Kurm

Business Law

Mr. Mukti Raj Dhamala (Reader)

Mr. Rajendra Lal Das

Mr. Birendra Yadav

Mathematics

Mr. Shambhu Prasad Singh (Reader)

Mr. Upendra Pandit

Mr. Ram Pramod Pandey

Nepali

Mrs. Sabita Shresha

Mrs. Rina Chaudhary

English

Mr. Awadhesh Kr. Jha (Reader)

Mrs. Shobha Banerjee

Mr. Santosh  Kumar Karn

Mr. Sanjay Patel

Mr. Sanjay Mishra

Computer

Mr. Birendra  Yadav

Administrative Staff

Mr. Kiran Shakya

Mr. Sankalp Shakya

Mr. Surendra Chaudhary

Mr. Ghanshyam Chaurasiya

Mr. Srijana Shrestha

Mr. Navin Adhikari

Mrs. Sabita Aryal

        Miss Manidpa Shrestha

Miss Sweta Shrestha

Miss Puja Sah

Mr. Shatrughan Newa

Miss. Sugita Rana

Mr. Matrika Pokharel

Mr.  Phul Shigh Thapa

Mrs. Indira Bal

Mrs. Renu Khadka

Mrs. Nandani Yadav

Share this Post!